Leaflet.MiniMap

Wyświetla miniaturową mapę w rogu głównej wizualizacji


Leaflet.GestureHandling

alt text

Obsługa zoom / scroll podobnie do google maps (CTRL + scroll, szczyptanie). Przydatne w przypadkach, gdy mapa jest fragmentem dłuższej strony i występuje konflikt między przewijaniem mapy a pozostałej treści