Oferta

Marcin Wasilewski wordpress front end developer Bydogszcz

Profil LinkedIn

Profil GoldenLine

Profil GitHub

STRONY INTERNETOWE

Zajmuję się głównie wdrożeniami CMS WordPress, także Joomla i oraz map interaktywnych w oparciu o bibliotekę Leaflet. Dysponuję autorskim systemem MapCMS, służącym do tworzenia dynamicznych map online. Korzystam z technologii: (x)HTML, JavaScript, JQuery, Bootstrap, PHP, Ajax, Google Maps API, Leaflet.

Wszystkie zrealizowane projekty umożliwiają łatwe zarządzenie treścią przez właściciela, co jest priorytetem realizowanych stron. Projekty przygotowywane są ze zwróceniem szczególnej uwagi na przyjazność dla wyszukiwarek internetowych, co ułatwia w znacznym stopniu ich pozycjonowanie. Zajmuję się również optymalizacją istniejących stron www pod kątem wyszukiwarek (SEO).

Na co dzień pracuję w środowisku opartym na narzędziach GIT (Github, BitBucket, GitLab), Redmine, Trello, Skype, Google Drive. Do pracy wykorzystuję IDE Visual Studio Code. Przy pracach graficznych pakiet Affinity (Photo, Designer, Publisher).

BEZPIECZEŃSTWO I OPTYMALIZACJA WORDPRESS

Znajomość systemu wordpress pozwala mi w efektywny sposób zarządzać bezpieczeństwem aplikacji opartych na tym CMS. Przeprowadzam audyty zabezpieczeń i wydajności. Konfiguruję automatyczny backup z wykorzystaniem serwerów zewnętrznych. Zajmuję się aktualizacją wordpress, wtyczek, motywów, a także czyszczeniem aplikacji z wirusów. Optymalizuję cms zarówno od strony backendu (cache, konfiguracja serwera, nagłówki, gzip), jak i frontendu (skrypty JavaScript, CSS, html, kompresja obrazów).

MAPY ONLINE

Opracowuję interaktywne mapy internetowe o funkcjonalności geoportali. Pozwalają one na integrację różnych źródeł danych przestrzennych i ich dowolną prezentację. Mapy mogą posiadać dodatkowe funkcje, m.in. pomiar odległości, lokalizacja na podstawie GPS, zgodność z urządzeniami mobilnymi, geokodowanie, regulacja przeźroczystości warstw i inne.

Przykłady:

MIGRACJA Z GOOGLE MAPS API DO OPENSTREETMAP (LEAFLET)

W wyniku zmian w opłatach za korzystanie z usług Google Maps, w ostatnim czasie znacznie wzrosło zapotrzebowanie na wdrożenia alternatywnych rozwiązań. Przeprowadzam migrację rozwiązań z Google Maps API do alternatywnej biblioteki open source Leaflet oraz bezpłatnych lub tańszych źródeł map rastrowych.

MAPY DO PUBLIKACJI

Przygotowuję mapy do różnorodnych publikacji: katalogów, folderów, ulotek, statyczne mapy na potrzeb www. Gotowe opracowania dostarczam w formacie wektorowym, co umożliwia ich dalszą obróbkę w oprogramowaniu do składu.

MapCMS

To opracowany przeze mnie system zarządzania treścią internetowych map wykorzystujących podkłady Google Maps i OpenStreetMap. W obecny stadium rozwoju umożliwia :

  • Dodawanie punktów (front i backend)
  • Edycję punktów (backend)
  • Edycję kategorii punktów (backend)
  • Zarządzanie konfiguracją (backend)

Istnieje możliwość rozbudowy funkcjonalności pod konkretne zadania. Przykład: Bydgoska Mapa Rowerowa (screeny panelu zarządzania)

KONTAKT

W przypadku zainteresowania współpracą proszę o kontakt poczta @ marcin wasilewski.eu (bez odstępów)

tel. 797 934 718

Profil LinkedIn