Category: Blog

Wybór nakładki mapy w Leaflet na podstawie zmiennych w URL

Wtyczka L.Control.Permalink obsługuje tylko warstwy podkładu (layers), natomiast nie potrafi sterować warstwami…

Read more

QGIS + TileMill + Leaflet

 Tworzenie map opartych wyłącznie na gotowym podkładzie Google czy OSM…

Read more

Swype vs Swiftkey

   Używając do tej pory różnych klawiatur w androidowych urządzeniach…

Read more