MapCMS

Rozwijany od 2009 roku system zarządzania treściami mapowymi.

Obecnie funkcjonalność obejmuje:
– zarządzenie warstwą punktów,
– zarządzenie kategoriami punktów,
– prezentacja punktów na mapie,
– prezentacja punktów w filtrowanej tabeli,
– indywidualne podstrony opublikowanych punktów,
– dodanie punktu przez użytkownika,
– moderacja punktów zgłoszonych przez użytkownika,
– zgłoszenie korekty punktów przez użytkownika,
– integracja z Google Analytics (statystyka),
– integracja z Google Adsense (reklamy),

System jest gotowy do wdrożenia dla dowolnego obszaru. W celu ustalenia szczegółów zapraszam do kontaktu na poczta@marcinwasilewski.eu