Terasy rzeczne

Mapa opracowana w QGis na podstawie danych OSM i SRTM.